Bàn giao chức danh Chính trị viên Ban CHQS huyện Lương Tài.mp4
10/04/2023 -  29