Ban chỉ đạo diễn tập CĐPT huyện Lương Tài tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập CĐPT xã năm 2022.mp4
22/09/2022 -  12