Đoàn tuyên truyền Quân khu kiểm tra công tác Quốc phòng địa phương năm 2022.mp4
30/08/2022 -  2