CLB Thương, bệnh binh nặng gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày TBLS.mp4
26/07/2022 -  35