Đại hội CCB huyện Lương Tài nhiệm kỳ 2022-2027, Phiên thứ nhất.mp4
18/07/2022 -  51