Đảng ủy QS huyện Lương Tài tổng kết 10 năm thực hiện NQ 623 về công tác hậu cần Quân đội.mp4
26/05/2022 -  4