Phú Lương gặp mặt động viên tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022.mp4
11/02/2022 -  4