Lương Tài đón nhận Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2022.mp4
13/01/2022 -  34