Trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Mỹ Hương.mp4
01/01/2022 -  118