Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 35
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 Số:149/BC-TTVHTT&TT BÁO CÁO Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2023 Báo cáo 31/10/2023
2 Số: 147/BC-TTVHTT&TT Kết quả ước thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2023, kế hoạch thực hiện năm 2024 Văn hoá, văn nghệ, thể thao 25/10/2023
3 133/BC-TTVHTT&TT Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2023 Báo cáo 27/09/2023
4 119/BC-TTVHTT&TT Tình hình ước đạt thực hiện nhiệm vụ 9 tháng Và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 Báo cáo 30/08/2023
5 119/BC-TTVHTT&TT BÁO CÁO Tình hình ước đạt thực hiện nhiệm vụ 9 tháng Và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 Báo cáo 30/08/2023
6 105/ĐL - TTVHTT&TT ĐIỀU LỆ Giải Bóng chuyền hơi Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng tám và Quốc Khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2023) Văn hoá, văn nghệ, thể thao 03/08/2023
7 104/KH-TTVHTT&TT KẾ HOẠCH Tổ chức giải Bóng chuyền hơi nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng tám và Quốc Khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2023) Văn hoá, văn nghệ, thể thao 03/08/2023
8 72/BC-TTVHTT&TT BÁO CÁO Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ tháng 10 năm 2022 Báo cáo 29/09/2022
9 57 /ĐL-TTVHTT&TT ĐIỀU LỆ Giải Bóng chuyền hơi Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 ( 2/9/1945 - 2/9/2022) Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 02/08/2022
10 01 Lich_truc_quoc_khanh_02.9 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 01/10/2021
11 99 /KHTT-ĐPT KH_tuyen_truyen_quy.IV.2021 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 24/09/2021
12 98 /BC-ĐPT BC_tuyen_truyen_ve_thi_hanh_an_hinh.su Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 23/09/2021
13 93/BC-ĐPT BC_du_thao_KHPTKT-XH_9_thang_dau_nam,_3_thang_cuoi_nam_2021 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 08/09/2021
14 71 /BC-ĐPT BC_tuan_1_thang_7 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 06/07/2021
15 47/BC-ĐPT BC_du_thao_quy_che_hoat_dong_BCD Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 19/04/2021
16 45/CV-ĐPT Tang_cuong_tuyen_truyen_bau_cu Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 15/04/2021
17 45/CV-ĐPT Tang_cuong_tuyen_truyen_bau_cu Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 15/04/2021
18 19 /KH-ĐPT KH_Tuyen_truyen_BC Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 10/03/2021
19 38 /KHTT-ĐPT KH_tuyen_truyen_quy_II.2021 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 05/03/2021
20 15 /BC-ĐPT BC_tuan_1_thang_3 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 04/03/2021
Trang 1/2|<<12>>|