LIÊN HỆ TRUNG TÂM VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG

29/06/2018 09:56 Số lượt xem: 15627

Đài phát thanh huyện Lương Tài:

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - T.T Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.867.210

Email: ttvhttttluongtai@gmail.com